29.08.2022 r.

Informujemy, iż konsultacje społeczne projektu „Programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce” wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu zakończyły się 24.08.2022 r.

04.08.2022 r.

Informacje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce” wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu zamieszono na stronach urzędowych Gminy Kobierzyce:

https://www.ugk.pl/gminny-program-adaptacji-do-zmian-klimatu

oraz na profilu Fb Gminy Kobierzyce:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz do wzięcia czynnego udziału w konsultacjach.

Program poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce

Prognoza programu poprawy stanu środowiska przyrodniczego i adaptacji do zmian klimatu w gminie Kobierzyce